پیراشکی

در پنج سال آینده ، مصرف جهانی کوفته های سریع منجمد یک روند صعودی نشان می دهد و انتظار می رود که مصرف تا سال 2022 به حدود 609،123 تن برسد. با وجود رقابت شدید و روند نزولی قیمت ها ، تقاضای پایدار با توسعه صنایع مرتبط همراه است. سرمایه گذاران نسبت به این صنعت بسیار خوش بین هستند


زمان ارسال: آوریل-25-2021