پیراشکی

در پنج سال آینده، مصرف جهانی کوفته زود انجماد روند صعودی بیشتری را نشان خواهد داد و پیش بینی می شود که مصرف آن تا سال 2022 به حدود 609123 تن برسد. با وجود رقابت شدید و روند نزولی قیمت ها، تقاضای پایدار است. با توسعه صنایع مرتبط همراه است.سرمایه گذاران نسبت به این صنعت بسیار خوشبین هستند


زمان ارسال: آوریل-25-2021