تور کارخانه

کارخانه ما

طبقه اول کارخانه ما بخش تولید است ، عمدتا برای تولید چارچوب فلزی ، قطعات یدکی ، قالب. طبقه دوم بخش آزمایش است ، مسئول آزمایش دستگاه و خط تولید قبل از حمل و نقل. سوم بخش مونتاژ ، بخش تحقیق و توسعه و دفتر کارخانه است.

factory-tour1
factory-tour2

بخش تولید

factory-tour3
factory-tour4
factory-tour5

بخش آزمایش

factory-tour6

بخش مونتاژ

factory-tour9
factory-tour10
factory-tour11
factory-tour8

انبار قطعات یدکی

factory-tour16
factory-tour15

حمل دریایی

factory-tour17
factory-tour18

دفتر مرکزی شانگهای

factory-tour21
factory-tour20

اتاق نمایشگاه شانگهای

factory-tour22