کاتالوگ الکترونیکی

ماشین پوشش اتوماتیک

برای چندین دهه متخصص در ماشین آلات پوشاندن مواد غذایی.

ماشین پوشش اتوماتیک

با چندین دهه توسعه، ما انواع مختلفی از ماشین آلات را برای تولید انواع مختلف مواد غذایی توسعه داده ایم.

170

ماشین پوشش اتوماتیک YC-170

178

ماشین پوشش اتوماتیک YC-178

400

ماشین پوشش اتوماتیک YC-400

400D

دستگاه انکراسینگ اتوماتیک فیدر جامد YC-400 D

166

ماشین پوشش خودکار YC-166

600

ماشین پوشش اتوماتیک YC-600

240

ماشین پوشش اتوماتیک YC-240

460

ماشین پوشش خودکار YC-460

خودکار

خط ماشین پوشش خودکار کامل

ما خلاق هستیم

ما پرشور هستیم

ما فوق العاده هستیم

دستگاه اتوماتیک نان/شیرینی/بنب پز

برای چندین دهه متخصص در ماشین آلات پوشاندن مواد غذایی.

دستگاه اتوماتیک نان/شیرینی/بنب پز

با چندین دهه توسعه، ما انواع مختلفی از ماشین آلات را برای تولید انواع مختلف مواد غذایی توسعه داده ایم.

خط تولید نان تمام اتوماتیک

خط نان تمام اتوماتیک

خط تولید تمام اتوماتیک شیرینی پفکی

خط پف دار تمام اتوماتیک

خط تولید دو/چهار ردیف

خط نان شیرینی 4 ردیفه

خط تولید اتوماتیک نان

دستگاه نان

خط تولید خودکار شیرینی

دستگاه شیرینی پزی

خط تولید نان بخارپز اتوماتیک

نان بخارپز

برش خودکار اولتراسونیک

برای چندین دهه متخصص در ماشین آلات پوشاندن مواد غذایی.

سیستم برش اولتراسونیک

برش مافوق صوت پیشرفته ما می تواند کوکی ها را بدون یخ زدن برش دهد

خط تولید کوکی های برش اولتراسونیک

برش اولتراسونیک

خط تولید کوکی های برش تمام اتوماتیک اولتراسونیک

دستگاه کوکی برش تمام اتوماتیک اولتراسونیک

میخواهی با ما کار کنی؟